अपलोड-वेणा

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
14 Aug 2020 - 10:15 am

सिंग्युलॅरिटीच्या
या गोठल्या वर्तमानकाळात
संगणकेश्वराच्या आज्ञेबरहुकूम
माझा सायबोर्गावतार
आटोपता घेण्यासाठी
अपलोडतोय महास्मृृतिकोषात
माझ्या जाणिवा, नेणिवा,
अन्
होलोग्राफिक अस्तित्वखुणा.

ई-जैवकचरा होऊन वितळेन मग
पुनर्घटनाच्या अखंड धगधगत्या यज्ञात

हजर होईल
माझा डिजिटलावतार
कधीही, कुठेही
संगणकेश्वराच्या मर्जीनुसार

सायबरअमरत्वाच्या
या दुर्धर अटळ अपलोड-वेणा
माझ्या एकेका सर्किटनसेतून
ठिबकू लागल्यायत
अनावर.

चाहूलमुक्तक

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

14 Aug 2020 - 9:12 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, भारी !

ई-जैवकचरा होऊन वितळेन मग
पुनर्घटनाच्या अखंड धगधगत्या यज्ञात

सायबरअमरत्वाच्या
या दुर्धर अटळ अपलोड-वेणा
माझ्या एकेका सर्किटनसेतून
ठिबकू लागल्यायत
अनावर.

व्वा, क्या बात हैं !

अनन्त्_यात्री's picture

17 Aug 2020 - 7:17 pm | अनन्त्_यात्री

धन्यवाद.