सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

तारुण्य पुन्हा जगताना

Primary tabs

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
3 Mar 2020 - 11:38 am

गीत गाऊन
रितं होताना

विवेक प्रगल्भ
निर क्षीर होताना
तारुण्यातला
अनुभव
पुन्हा जगताना

रितेपण
अधिक मोकळेपणाने
भरुन काढताना

नेमकं कोण कोण
तरुण होत ?
कवि, कविचे
अनुभव भावना
प्रेरणा नी कल्पना
की वाचकाची
अनुभूती ?

कखगजिलबीमुक्तक

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

3 Mar 2020 - 12:08 pm | चांदणे संदीप

हे भारी झालं आहे! :)

सं - दी - प

प्राची अश्विनी's picture

3 Mar 2020 - 7:00 pm | प्राची अश्विनी

अनुभूती सगळ्यांनाच येत असावी.

माहितगार's picture

4 Mar 2020 - 12:48 pm | माहितगार

अगदी !

प्रतिसादांसाठी प्राची आणि संदिप दोघांचेही आभार

खिलजि's picture

7 Mar 2020 - 10:21 pm | खिलजि

मागाकाका सुरेख चाललाय कवितांचा प्रवास .. आपल्या गाडीने ट्रक बदललाय कि काय .. पण जे काही स्टेशन येतंय ते जणू भावनांच्या /निसर्गाच्या /कल्पनांच्या /अनुभूतीच्या जवळच जातंय .. नाहीतरी या कोलाहलात आहेच काय .. प्रतिसाद /उपमर्द /मी आणि मीपणा हेच उरलंय.. त्यापेक्षा आपलं हे कल्पनेचं स्टेशन बरं.. कुणी चढलं तर ते आपलं नाहीतर आपणच मालक ... काय बोलताय

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Mar 2020 - 10:51 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे