कोरडा स्वर

Primary tabs

प्राजु's picture
प्राजु in जे न देखे रवी...
10 Dec 2016 - 8:11 pm

व्यर्थ धावाधाव झाली, पण खरोखर
जीवना नाराज मी नाही तुझ्यावर

मी किती कोठे दडू पाहुन तुम्हाला
आठवांनो घाव घाला.. या..! मनावर

फेरफटका मारण्याचे टाळते मी
आठवांची वाट झाली खूप खडतर

तू नको घालूस फुंकर , ऐक वाऱ्या
या निखाऱ्याला पुन्हा येईल गहिवर

आपले नाते सुगंधी राहिले ना
पण तरी सजवू फुलांनी आपुले घर

मन पुन्हा गर्भार झालेले व्यथेने
वेदना पुरवेल डोहाळे परस्पर

फक्त डोळ्यांनीच केले बोलणे अन्
मौन समजावून गेले कोरडा स्वर

शोधसी ‘प्राजू’ खुणांतूनी कुणाला
सांग निर्माल्यात का भेटेल ईश्वर?
- प्राजू

अभय-गझलगझल

प्रतिक्रिया

फक्त डोळ्यांनीच केले बोलणे अन्
मौन समजावून गेले कोरडा स्वर

वाह्ह...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Kiiara - Gold (Official Video)

रातराणी's picture

11 Dec 2016 - 6:23 pm | रातराणी

_/\_ !!

मारवा's picture

11 Dec 2016 - 6:34 pm | मारवा

मन पुन्हा गर्भार झालेले व्यथेने
वेदना पुरवेल डोहाळे परस्पर

मनाचे व्यथेने गर्भार होणे.........
हे फारच सुंदर जमलयं

रेवती's picture

12 Dec 2016 - 8:13 am | रेवती

वाह! कविता आवडली.

खेडूत's picture

12 Dec 2016 - 10:37 am | खेडूत

छान!