मनाचा एकांत - चिमण्या

Primary tabs

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
23 Sep 2016 - 8:40 am

डाव्या हाताच्या मुठी एवढ्या चिमण्या
हा हा करतात
या जीवघेण्या ओसाडीत....
कुठे दाणे टिपत असतील?
कुठे पाणी शोधत असतील?
घरटे कुठल्या आडोशाला असेल?
यांच्यात यांचे दफन कसे करत असतील?
कोण करत असेल?
चिमण्या निमित्त असतात............
आपल्याच छाटलेल्या मनाचे
हे तासनतास भिरभिरणे असते.....
.
.
.
दुसरं काय असतो
एकांत म्हणजे तरी!

---- शिवकन्या

अदभूतअनर्थशास्त्रअविश्वसनीयकविता माझीकाणकोणकालगंगाधोरणवावरसंस्कृतीवाङ्मयकवितासाहित्यिकसमाजजीवनमानभूगोल

प्रतिक्रिया

जव्हेरगंज's picture

23 Sep 2016 - 8:56 am | जव्हेरगंज

sp

शिव कन्या's picture

23 Sep 2016 - 9:08 am | शिव कन्या

तुम्ही प्रतिसादात पण सहज फोटो चिकटवता!
या मिपावर आमची तीच एक अडचण!
केवळ फोटो [लै प्रयत्न करून पन[] चिकटवता येत नाहीत, म्हणून बरेच लेखन होत नाही!
आता 'मिपावर फोटो कसा लावायचा' याची लिंक नका देऊ.... झाल्या सगळ्या लिंका लिंकून !
कै नै होत ! :(

जव्हेरगंज's picture

23 Sep 2016 - 4:22 pm | जव्हेरगंज

खरं सांगायचं तर लै सोप्पं आहे ते!

- जव्हेरगंज

प्राची अश्विनी's picture

23 Sep 2016 - 10:08 am | प्राची अश्विनी

वा! ग्रेसच्या चिमण्या आठवल्या.

चाणक्य's picture

23 Sep 2016 - 10:55 am | चाणक्य

झकास चालू आहेत 'एकांता'च्या कविता.

अंतरा आनंद's picture

23 Sep 2016 - 11:18 am | अंतरा आनंद

सुंदरच

टवाळ कार्टा's picture

23 Sep 2016 - 11:30 am | टवाळ कार्टा

डाव्या हाताच्या मुठी एवढ्या चिमण्या

अगदी अगदी, तेवढ्याच.

जवळही काळजाइतक्याच.

मस्त. आवडते असे भिरभिरणे.

शिव कन्या's picture

29 Sep 2016 - 5:45 pm | शिव कन्या

अभ्या भौ, डाव्या हाताचा थेट ह्रद्याशी असलेला संबंध जाणून वाचल्याबद्दल खास धन्यवाद !

यशोधरा's picture

23 Sep 2016 - 4:39 pm | यशोधरा

सुरेख कविता.

अजया's picture

23 Sep 2016 - 5:31 pm | अजया

सुरेख

रातराणी's picture

23 Sep 2016 - 10:11 pm | रातराणी

आवडले :)

रुपी's picture

24 Sep 2016 - 12:59 am | रुपी

मस्त.

प्रभास's picture

27 Sep 2016 - 7:13 pm | प्रभास

अगदी छानच कविता...

पैसा's picture

27 Sep 2016 - 11:19 pm | पैसा

सुरेख!

नाखु's picture

28 Sep 2016 - 10:19 am | नाखु

कवीता (अर्थ) भरारी मोठ्ठी!

चिच्चिवाटीतला नाखु

अत्रुप्त आत्मा's picture

28 Sep 2016 - 2:03 pm | अत्रुप्त आत्मा

व्वाह!