स्वतंत्र

Primary tabs

पथिक's picture
पथिक in जे न देखे रवी...
27 Jul 2015 - 7:16 pm

अणु-रेणूंपासून ग्रह-ताऱ्यांपर्यंत
मुंगीपासून-देव माश्यापर्यंत
सगळेच बद्ध -
कुणी भौतिक
तर कुणी
निसर्गदत्त सहज-प्रेरणेच्या
आपापल्या कक्षेत.
एकटा माणूसच
या सगळ्याला अपवाद -
आपल्या अंतरीच्या अंधार-उजेडातून
ऊन-सावल्यांतून
भ्रमांच्या, दुविधांच्या, वंचनांच्या, चुकांच्या
नागमोडी वाटांनी भटकायला मोकळा
हेच आहे त्याचं ओझं
हीच आहे त्याची व्यथा
हाच आहे त्याचा गौरव
हीच आहे त्याची महत्ता

मुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Jul 2015 - 9:42 pm | अत्रुप्त आत्मा

चपखल मांडणि
आशयघन काव्य!

अर्थ खूप गहन आहे. माणसाची मुक्तता ही मजापण आणि सजापण हे खरंच.

सगळेच बद्ध आणि माणूस अपवाद ह्या गृहितकास छेद देणारी संशोधने समोर येत आहेत. तरी एक काव्य म्हणून छान आहे.

खरंच? तसं असेल तर गुंतागुंत आणखी वाढेल डोक्यात … माझ्यासारख्यांच्या!

चुकलामाकला's picture

28 Jul 2015 - 6:51 am | चुकलामाकला

आवडली!

पथिक's picture

29 Jul 2015 - 10:36 am | पथिक

सर्वांचे आभार !

तुडतुडी's picture

29 Jul 2015 - 2:22 pm | तुडतुडी

आवडली . मस्त . गहन अर्थ आहे कवितेला .