मिपासार

Primary tabs

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
8 Jul 2015 - 2:42 pm

(मिपावर)

जे झालं ते चांगलंच झालं….(रोज नवीन गोंधळ हो !)

जे चाललय त्यातही आनंदच आहे……. ( डूआयडी म्हणू नका , कट्टे म्हणू नका , लेख रतीब म्हणू नका, धुळवड म्हणू नका …)

जे पुढे होईल तेही चांगलंच होईल (अशी आशा करूया…जय भोलेनाथ ! )

तुमचा असा कोणता आयडी होता, की जो तुम्ही घेणार होतात आणि तो आधीच मिपावर आला म्हणून तुम्ही रडताय ?

तुम्ही मिपावर अशी कोणती लेखमाला लिहिलीत जी कोणीतरी दुसर्याने त्याच्या नावावर इतरत्र खपवली ?

तुमचा असा कोणता आयडी होता जो सं मं कडून उडवण्यात आलाय ?

तुम्ही जे काही वाङ्ग्मयचौर्य केलंत ते इथूनच केलंत…( पण कुणालाही न कळू देता…. भले शाब्बास )

तुम्ही जे काही स्कोर सेटल केलेत तेही इथेच केलेत ! (कशी जिरवली !!!)

तुमची मिपावर असताना आज जशी अवस्था आहे…( संदिग्ध, भ्रमिष्ट,नादिष्ट,छांदिष्ट वगैरे वगैरे )

तशीच काल दुसर्या कोणाचीतरी होती…. आणि तशीच उद्या नवीन मेम्ब्रांची असेल…

चिखलात असूनही कमळासारखे राहणे हा मिपाकरांचा नियम आहे !!

अनर्थशास्त्रआरोग्यदायी पाककृतीकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलभूछत्रीमराठीचे श्लोकभयानकहास्यशांतरसवावरधर्मकविताविडंबनरेखाटन

प्रतिक्रिया

टवाळ कार्टा's picture

8 Jul 2015 - 2:48 pm | टवाळ कार्टा

खी खी खी =))

स्पा's picture

8 Jul 2015 - 2:50 pm | स्पा

err

तेच ते स्पांडू दांडू वैगरे वैगरे!! ;)

दमामि's picture

8 Jul 2015 - 3:01 pm | दमामि

;);););)

एकुलता एक डॉन's picture

8 Jul 2015 - 11:28 pm | एकुलता एक डॉन

चिखलात असूनही कमळासारखे राहणे

हे राजकैय पक्शा चि जाहिरात आहे असा आम्चा आरोप आहे

हल्ली लोक कसलंच सार वाचत नाही असं दिसतंय.
'कालचा गोंधळ बरा होता' ही म्हण नको आहे कुणालाच!

श्रीरंग_जोशी's picture

9 Jul 2015 - 8:32 am | श्रीरंग_जोशी

मिपासार आवडलं.

पन्खा स्सार, हे सार खूपच आवडलं बरं का.

खटपट्या's picture

9 Jul 2015 - 9:00 am | खटपट्या

टाळ्या !!!!

विशाल कुलकर्णी's picture

9 Jul 2015 - 12:40 pm | विशाल कुलकर्णी

खिक्क्क ..

बॅटमॅन's picture

9 Jul 2015 - 12:49 pm | बॅटमॅन

हे सार एक नंबर.

याने अतिसार कधीच होणार नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

12 Jul 2015 - 8:48 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

ह्या ष्टेडियम मधुन थेट त्या ष्टेडियममधे सिक्सर.

ठ्ठो!!!

जडभरत's picture

12 Jul 2015 - 7:21 am | जडभरत

हशा आणि टाळ्या...
फुल टू फनी!!!

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

12 Jul 2015 - 8:49 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

जमलय!! =))

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Jul 2015 - 11:08 am | डॉ सुहास म्हात्रे

मिपाला अर्पण केलेली साराची पाकृ छानच आहे :)

पण, ही अंडे किंवा पनीर घालून करता येईल का ? ;)

पैसा's picture

13 Jul 2015 - 10:28 pm | पैसा

लै भारी!

जडभरत's picture

13 Jul 2015 - 10:45 pm | जडभरत

पुन्हा एकदा वाचतोय! अजून आवडली!!!
मस्तच रे भौ मस्तच!!!

सविता००१'s picture

13 Jul 2015 - 10:54 pm | सविता००१

मस्तच