श्री गणेश लेखमाला २०२३

1

उगाच वणवा भडकलेला , गजरेवालीने त्यात टाकली माती

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
1 Jun 2018 - 1:16 pm

मी इकडून आलो

ती तिकडून आली

मी बघताच थांबलो

पण ती निघून गेली

सुस्कारा सोडत वर बघितले

हळूच इकडेतिकडे बघितले

दुसरी मटकत येतच होती

ती पण न बघताच निघून गेली

कैक आल्या वाटेवरती

अशाच गेल्या वाटेवरुनी

अजून एक दुरुन येत होती

चालता चालता लाजत होती

काय होतंय ते काहीच कळेना

उगाच छाती धडधडत होती

गजरा सुंदर माळलेला

चेहरा कोमल उजळलेला

लटके झटके बघुनी सारे

भाव मनातील पिसाळलेला

जवळ येऊनि मला म्हणाली

काका, घड्याळात वाजले किती ?

गेली दीडफूट आत खोल गेली

ताणलेली छाती पार गळून गेली

उगाच वणवा भडकलेला

गजरेवालीने त्यात टाकली माती

कितीतरी गेल्या वाटेवरून देवा

एकतरी माझ्यासाठी मिळायला हवी होती

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

कविता माझीकाहीच्या काही कविताखिलजी उवाचपाकक्रियाविनोदसमाजजीवनमानतंत्रआईस्क्रीमकालवणखरवसपुडिंगव्यक्तिचित्रणसुकी भाजी

प्रतिक्रिया

टवाळ कार्टा's picture

1 Jun 2018 - 6:11 pm | टवाळ कार्टा

=))
या निमित्ताने आमच्या सरांची सखू आठवली

धन्यवाद टका साहेब . हि सरांची सखू कुठे वाचायला मिळेल बरं .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

टवाळ कार्टा's picture

2 Jun 2018 - 1:36 pm | टवाळ कार्टा

उघडत नाही आहे साहेब हि लिंक . शोधतो आणि वाचतो . धन्यवाद प्रतिसादाबद्दल .

चित्रगुप्त's picture

15 Jun 2018 - 4:28 am | चित्रगुप्त

जवळ येऊनि मला म्हणाली, काका, घड्याळात वाजले किती ?

याचे उत्तर काय दिलेत ?
.

चित्रगुप्त's picture

15 Jun 2018 - 4:36 am | चित्रगुप्त

हीच का ती गजरेवाली ?
...