'बाळाची शर्यत-' (बालकविता)

Primary tabs

विदेश's picture
विदेश in जे न देखे रवी...
13 Mar 2014 - 5:51 pm

'
एक दोन एक दोन
बाळाची पावलं
मोजणार कोण . .

तीन चार तीन चार
बाळाच्या पैंजणाचा
नादच फार . .

पाच सहा पाच सहा
बाळाची दुडुदुडु
ऐट किती पहा . .

सात आठ सात आठ
बाळाने धरली
ताईची पाठ . .

नऊ दहा नऊ दहा
बाळाने शर्यत
जिंकली पहा . .
.

बालसाहित्यबालगीत

प्रतिक्रिया

आदूबाळ's picture

13 Mar 2014 - 5:53 pm | आदूबाळ

आवडली :)

प्रचेतस's picture

13 Mar 2014 - 7:01 pm | प्रचेतस

लीलाधराची कविता आठवली
http://www.misalpav.com/node/20225

पाषाणभेद's picture

14 Mar 2014 - 6:39 am | पाषाणभेद

मस्तच