" चिऊ चिऊ चिडकी - " (बालगीत)

Primary tabs

विदेश's picture
विदेश in जे न देखे रवी...
25 Jul 2013 - 10:56 am

बाळ दिसला
हळूच हसला
"ये ये" म्हणाला
खाऊ घे म्हणाला -

चिऊ चिऊ चिडकी
बंद खिडकी
चोच आपट
काचेवर टकटक -

बाळाने उघडली
चिऊ चिऊ आली
लाडूचा खाऊ
चोचीने घेऊ -

बाळाने मुठीत
लाडू लपवला
बाळ हळूच
खुदकन हसला -

चिऊ चिऊ चिडली
खाऊसाठी रडली
खिडकी बाहेर
"चिऊचिऊ" ओरडली !
.

बालसाहित्यबालगीतमौजमजा

प्रतिक्रिया

आनन्दिता's picture

26 Jul 2013 - 3:50 am | आनन्दिता

आवडली !,,,