.

Primary tabs

सुखी's picture
सुखी in जनातलं, मनातलं
10 Nov 2019 - 3:34 pm

वळ उजवीकडे

अजून एकदा उजवीकडे

अजून एकदा

अजून एकदा

अजून एकदा

थोडा सरळ झालं मागे वळून बघ डावीकडे व उजवीकडे

परत उजवीकडे वळून अजून एकदा एक छोटीशी गिरकी

ये सरळ चालत

अजून एक गिरकी हे डावीकडून मग उजवीकडून अजून एकदा उजवीकडून

मग समोर बघ काय दिसतय

झाली का सिद्धीमंत्राची पूर्वतयारी

धर्मतंत्रप्रतिभा

प्रतिक्रिया

मान अवघडली आणि गिरक्या घालून चक्कर आले.
बाकी टिंबामधे सगळे काही असते ही बिग ब्यांग थेअरी नव्याने समजली.
सेनेच्या आमदारांसाठीचा गुप्त संदेश लेखनातून समजला.

श्वेता२४'s picture

11 Nov 2019 - 11:17 am | श्वेता२४

.

सुबोध खरे's picture

11 Nov 2019 - 11:32 am | सुबोध खरे

..

सुखी's picture

11 Nov 2019 - 9:10 pm | सुखी

तर तर, आता येतेय मजा.. मोटाभाई सुरू ही गये है