...

Primary tabs

प्रियाली's picture
प्रियाली in जनातलं, मनातलं
26 Oct 2010 - 5:41 pm

..

हे ठिकाण

प्रतिक्रिया

यशोधरा's picture

26 Oct 2010 - 5:57 pm | यशोधरा

तू क्रमशः समाप्त करणार तेह्वा वाचणार.

स्वैर परी's picture

26 Oct 2010 - 5:57 pm | स्वैर परी

पियाली बाई, खुप च भारी लिहिलय आपण ! लवकरात लवकर पुढचा भाग प्रकाशित करावा!

परिकथेतील राजकुमार's picture

26 Oct 2010 - 5:59 pm | परिकथेतील राजकुमार

सुरुवात भारीच अणि क्रमशः एकदम मोक्यावर.

पु भा प्र.

'समर्पित' ओळीवरुन पाशवी स्त्री ची कथा असावी असा अंदाज बांधला आहे ;)

मितान's picture

26 Oct 2010 - 6:07 pm | मितान

चक्कनपक्कन पुढचा भाग टंकणे :)

श्रावण मोडक's picture

26 Oct 2010 - 6:24 pm | श्रावण मोडक

वाचतो आहे...

मी ह्या "क्रमशः"कडे एकटक बघत बसलोय.. पुढचा भाग त्यातूनच प्रकट होण्याच्या अपेक्षेत.

सूड's picture

26 Oct 2010 - 6:46 pm | सूड

छानच लिहीलंय !!

तिमा's picture

26 Oct 2010 - 6:56 pm | तिमा

त्या गवतानं आम्हाला पण भारुन टाकलाय, लवकर येऊ द्या पुढलं, नका टांगु आम्हाला.

लै भारी. पुढच्या भागाची वाट बघतोय..

- सूर्य.

भाग रंगलाय म्हणताना मी थरथर कापते आहे.
पुढचा भाग वाचायला जरा वेळ घेइन म्हणते!;)

नगरीनिरंजन's picture

26 Oct 2010 - 8:25 pm | नगरीनिरंजन

वाचतोय...

धमाल मुलगा's picture

26 Oct 2010 - 8:42 pm | धमाल मुलगा

प्रियाली बॅक इन अ‍ॅक्शन!!!

मजा आली पहिल्या भागाचा उत्तरार्ध वाचायला. :)
लगोलग पुढचा भाग वाचायला घेतला आहे!

चिगो's picture

26 Oct 2010 - 9:39 pm | चिगो

छान लिहीलीय. पण मला थोडी "देजा वू" फिलिंग येतेय.. आने दो.

ईन्टरफेल's picture

27 Oct 2010 - 10:18 am | ईन्टरफेल

गुढ कथेच्या प्रतीक्षेतच होतो
छान लिहले आहे
वाचतो आहे पुढिल भागाच्या प्रतिक्षेत

सुंदर. पुढचा भाग लवकर लवकर ! :)