वाद

विडंबनाच्या चर्चेवर विडंबन... मद्यविरहित

तळीराम's picture
तळीराम in जे न देखे रवी...
28 Mar 2008 - 9:59 pm

3

विनोदविडंबनमौजमजाप्रकटनशुभेच्छाप्रतिसादप्रतिक्रियावादविरंगुळा

शीर्षक सुचत नाही - २

बेसनलाडू's picture
बेसनलाडू in जे न देखे रवी...
17 Feb 2008 - 6:01 pm

3

हे ठिकाणकलावावरकवितागझलविडंबनप्रकटनविचारमतप्रतिसादमाध्यमवेधअनुभववादसमीक्षाप्रतिभा

घरवाले...बाहरवाले

इनोबा म्हणे's picture
इनोबा म्हणे in जनातलं, मनातलं
6 Feb 2008 - 11:56 am

3

धोरणसमाजनोकरीराजकारणप्रकटनविचारलेखमतप्रतिसादबातमीशिफारससल्लाप्रतिक्रियावाद