व्यंगचित्र - बाप्पा स्पेशल

Primary tabs

वागबोंद्रे's picture
वागबोंद्रे in मिपा कलादालन
10 Sep 2021 - 5:29 pm

21

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

10 Sep 2021 - 5:33 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडलं !

-दिलीप बिरुटे

गुल्लू दादा's picture

10 Sep 2021 - 5:40 pm | गुल्लू दादा

वाह जी वाह..खूप सुंदर.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

10 Sep 2021 - 5:46 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

उंदीर मामांचा निरागस प्रश्न आवडला

पैजारबुवा,

पियुशा's picture

10 Sep 2021 - 5:49 pm | पियुशा

कसलं भारी !

गॉडजिला's picture

10 Sep 2021 - 6:47 pm | गॉडजिला

पियुशा रॉक्स...

अभिजीत अवलिया's picture

10 Sep 2021 - 9:55 pm | अभिजीत अवलिया

छान

श्रीरंग_जोशी's picture

10 Sep 2021 - 10:03 pm | श्रीरंग_जोशी

समयोचित व मार्मिक व्यंगचित्र.
चित्र म्हणूनही खूपच देखणे.

रंगीला रतन's picture

10 Sep 2021 - 10:44 pm | रंगीला रतन

छान! आवडलं.

गणपतीच्या तोंडी असे वाक्य हवे होते :
'अरे चिऊ, मीच मारतोत त्यांना!".

प्रचेतस's picture

11 Sep 2021 - 9:27 am | प्रचेतस

मस्त

किती गोड हसत आहे बाप्पा!

अनन्त्_यात्री's picture

11 Sep 2021 - 10:37 am | अनन्त्_यात्री

मिष्किल अन् निरागस!

रंगीला रतन's picture

11 Sep 2021 - 10:47 am | रंगीला रतन

सुरेख!

कोकीळ's picture

11 Sep 2021 - 2:12 pm | कोकीळ

छानच!

चांदणे संदीप's picture

11 Sep 2021 - 4:08 pm | चांदणे संदीप

निरागस दिसणारा बाप्पा आणि तेवढाच निरागस उंदीरमामा आवडला.

सं - दी - प

मदनबाण's picture

11 Sep 2021 - 7:45 pm | मदनबाण

मस्त ! :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - Could have averted 9/11 if Vivekananda's message was accepted by world: President Kovind

टर्मीनेटर's picture

11 Sep 2021 - 8:20 pm | टर्मीनेटर

मस्त आहे 👍

सुक्या's picture

12 Sep 2021 - 3:33 am | सुक्या

मस्स्त !!!

चौथा कोनाडा's picture

12 Sep 2021 - 11:03 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, खुप भारी !

+१

💖

प्राची अश्विनी's picture

13 Sep 2021 - 11:28 am | प्राची अश्विनी

मस्त!

राघवेंद्र's picture

21 Sep 2021 - 9:26 am | राघवेंद्र

मस्त एकदम