वार्ता सुखाची घेऊन....

Primary tabs

Vivekraje's picture
Vivekraje in जे न देखे रवी...
22 Aug 2020 - 8:44 am

वार्ता सुखाची घेऊन , आता यावे घरी देवा..|

ओढ भेटीची लागली, होई तगमग जिवा..||

काही कळेना जीवाला, मना धाव घेऊ कोठे..|

ओढ तुम्हा दर्शनाची, धीर काळजात वाटे..||

तुमच्या येण्याची चाहूल, देवा आम्हा सुखावते..|

अवघी चिंता दुःख सारी, जशी दूर घालवते..||

आहे संकट हे मोठं, नाही माणसाच्या हाती..|

नाही श्रीमंतीचं मोलं, होते गरीबाची माती..||

वार्ता सुखाची घेऊन , यावे वाजत गाजत..|

नको दुःखाची किनार, कुणा ओल्या पापण्यात..||

नाव तुझं मंगलमूर्ती, विघ्नहर्ता तुझी कीर्ती..|

तुझ्या येण्यानं ही सारी, देवा उजळावी धरती..||

जरी झाली चूक थोडी, देवा स्वीकारून घ्यावी..|

रीती परंपरा उत्सवाची, देवा पुन्हा सुरू व्हावी..||

जरी आहे तुम्ही देवा , सदा मन मंदिरात..|

तरी हट्ट आहे बाप्पा, व्हावी गर्दी देवळात..||

साऱ्या दुनियेची पीडा, देवा जळून जाऊ दे..|

सारी धरणीही देवा, नव्या हर्षात न्हाऊ दे..||

festivalsसंस्कृतीधर्मकविता

प्रतिक्रिया

गणेशा's picture

22 Aug 2020 - 9:19 am | गणेशा

छान