पुन्हा नव्याने..

Primary tabs

उमेश मुरुमकार's picture
उमेश मुरुमकार in जे न देखे रवी...
17 Jul 2018 - 2:11 pm

बऱ्याच रात्री जातात
तुला आठवत आठवत..
आणि बसतो त्या बेहिशिबि
अश्रूंना साठवत..
हिशोब करतो त्याच
बेहिशिबि रात्रींचा ज्या
तुला कधी तरी मिठीत
घेतल्याची जाणीव ...
करून देतात ..
तू मांडलेल्या प्रस्तावाचा
विचारदेखील केला कि
पुन्हा नव्याने एक सुरुवात करू
पण अजूनही हृदयाचे ठोके
वाढत बसतात
परत त्याच विचारात
कि
शेवट देखील पदरी येईलच
पुन्हा नव्याने..
रुद्र (उमेश)

कविता