शशक'२०२२ - तेच तेच पुन्हा पुन्हा

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
9 May 2022 - 7:57 am

किती छान झोप लागली होती. लोक झोपू पण देत नाहीत.
डोळे उघडले तर लख्ख प्रकाश! एलइडी लॅंप हं.
मागच्या खेपेला कंदिल होता.
अरे बापरे! म्हणजे पुन्हा सगळं नशिबी आलं. गमभन, पाढे, व्हफा, मॅट्रिक, नोकरी, लग्न, मुलंबाळं, हगेरीमुतेरी, त्यांचं शिक्षण, त्यांची लग्नं, त्यांची मुलंबाळं, त्यांची लग्नं, त्यांची मुलंबाळं, त्यांची लग्नं, त्यांची मुलंबाळं...
ओ, शिट! रडू आवरेना.
“काय पण वेडं विद्रूप टकलू माकड.”
“अगं, अस का बोलतेस...”
“अहो असच बोलायचं असतं. नाहीतर आपलीच दृष्ट .. देवानं पदरात टाकलेय...” “पहा, गुलाम हसतोय कसा.”
मातोश्री, हसू नाही तर काय करू?
म्हणे देवाने पदरात टाकलेय!
तुम्ही करणार मजा आणि आम्ही जगतो तेच तेच पुन्हा पुन्हा.

प्रतिक्रिया

सुरसंगम's picture

9 May 2022 - 10:22 am | सुरसंगम

+१

जेम्स वांड's picture

9 May 2022 - 11:54 am | जेम्स वांड

+१

श्वेता व्यास's picture

9 May 2022 - 12:21 pm | श्वेता व्यास

+१

सौंदाळा's picture

9 May 2022 - 12:25 pm | सौंदाळा

+१

भागो's picture

9 May 2022 - 1:35 pm | भागो

+१

Bhakti's picture

9 May 2022 - 4:37 pm | Bhakti

हे हे :)

चांदणे संदीप's picture

9 May 2022 - 5:11 pm | चांदणे संदीप

+१

अशाच आशयाचं काहीतरी मिपावर आधी वाचल्यासारखं वाटतंय. पण, हेही शशक म्हणून आवडलंय.

सं - दी - प

कॉमी's picture

9 May 2022 - 7:06 pm | कॉमी

एक असाच जोक आहे.
बाळ जन्मल्या जन्मल्या नर्सला विचारतं- आज नाष्ट्याला काय आहे ?
- पोहे
- च्यायला परत पुण्यातच आलो वाटतं.

ब़जरबट्टू's picture

9 May 2022 - 7:33 pm | ब़जरबट्टू

कथा म्हणुन ठिक आहे पण बाकी ते अनपेक्षित धक्कातन्त्र वापरायला हवे होते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 May 2022 - 6:31 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्या मताला सहमती आहे.

-दिलीप बिरुटे

सिरुसेरि's picture

10 May 2022 - 11:26 am | सिरुसेरि

+१ . जनम जनम के फेरे .

निओ's picture

10 May 2022 - 2:52 pm | निओ

+१

संजय पाटिल's picture

10 May 2022 - 4:29 pm | संजय पाटिल

+१

पुंबा's picture

12 May 2022 - 8:37 pm | पुंबा

+१

nanaba's picture

13 May 2022 - 9:04 am | nanaba

+१

डाम्बिस बोका's picture

13 May 2022 - 6:36 pm | डाम्बिस बोका

शेवटचे वाक्य आवडले, आई -बाबा ची मजा. म्हातार्यानं नातवंडांची हौस आणी सजा बाळाला

कुमार१'s picture

27 May 2022 - 3:39 pm | कुमार१

+१

चौथा कोनाडा's picture

27 May 2022 - 5:43 pm | चौथा कोनाडा

+१