(दाराआडची आंटी)

प्रसाद गोडबोले's picture
प्रसाद गोडबोले in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 3:10 pm

एक आंटी दाराआडून बघते आहे बाहेर
किती बाहेर?
फोटोरुमच्या बाहेर, एडिटिंग्च्या टेब्लावर
जिथे एक मुलगा बसला आहे एडिटिंग करत....
करत असेल का तो खरेच एडिटिंग ?
की पहात असेल तो
हिडन कॅमेराचे लाईव्ह फीड, लपवलेल्या टॅबमागे?

आंटी दाराआडून बाहेर येऊ शकत नाही...
मग ती त्यालाच बोलावते फोटो रुम मध्ये,
ते डोळे डोळ्यात भरुन घेऊन
मुलगा खाडकन जागा होतो ....
भान हरवलेली आंटी
निसरड्या रस्त्यावरुन घसरत रहाते एकेक पाऊल...
घसरतच राहते....

-"जिंदा दिल"(चा एक फॅन )

- वैजू वहिनी माहीत नसलेल्यांनी पोगो पहा =))))

कोडाईकनालगट्टेचाटूगिरीनागद्वारशृंगारप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

राजेंद्र मेहेंदळे's picture

4 Apr 2019 - 3:39 pm | राजेंद्र मेहेंदळे

ते "आमची प्रेरणा" लिहायचं राहिलं

अवांतर मी पयला

चान

पुभाप्र.

-(निसरडा) गवि

खिलजि's picture

4 Apr 2019 - 4:57 pm | खिलजि

जबराव जबराव जबराव

झ्याक झालंय

मज्या आली

पाषाणभेद's picture

4 Apr 2019 - 9:10 pm | पाषाणभेद

झबराट झालीय.

चामुंडराय's picture

4 Apr 2019 - 5:07 pm | चामुंडराय

भारी...

इडंबनाचं पेव फुटलंय राव मिपा वर

चांगलंय .. चांगलंय ..

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

4 Apr 2019 - 5:12 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आंटी ने वाजवली घंटी
पैजारबुवा,

अभ्या..'s picture

4 Apr 2019 - 5:12 pm | अभ्या..

चैला...........;)

शिव कन्या's picture

4 Apr 2019 - 9:41 pm | शिव कन्या

एकदम वेगळा विषय..... भारीय... :)

दुर्गविहारी's picture

5 Apr 2019 - 10:10 am | दुर्गविहारी

लई भारी ! ;-)