मुक्तक

बेडूक, नार्सिसस, भस्मासुर, अतिशयोक्ती आणि चड्डीत राहणे

आजानुकर्ण's picture
आजानुकर्ण in जनातलं, मनातलं
7 Dec 2007 - 11:29 pm

3

प्रकटनसद्भावनाशुभेच्छामाध्यमवेधसमीक्षाविरंगुळाऔषधोपचारमुक्तकमौजमजा