भटकंतीतील पक्षी / प्राणी

Primary tabs

चौकस२१२'s picture
चौकस२१२ in मिपा कलादालन
8 Mar 2020 - 6:17 pm

भटकंतीतील पक्षी / प्राणी
१) पिल्लू
MHIV2389[1]

२) निळू
IMG_5059[1]

३) छोटू
IMG_6112[1]

४) चौफेर
IMG_5986[1]

IMG_5981[1]

५) रंगीला
IMG_4919[1]

६) गोल पंगत
IMG_4911[1]

प्रतिक्रिया

शेवटचे दोन कोस्टारीकामधले?

चौकस२१२'s picture

9 Mar 2020 - 4:43 am | चौकस२१२

दक्षिण गोलार्धातील रेनबो lorikit

प्रचेतस's picture

9 Mar 2020 - 8:15 am | प्रचेतस

धागा अत्यंत त्रोटक वाटला.
भटकंती कुठे कशी ह्याबद्द्ल लेखन हवे होते.

चौकस२१२'s picture

9 Mar 2020 - 10:55 am | चौकस२१२

त्रोटक वाटेल खरे आहे ,,,पूर्ण लेख लिहावा असे हे नाहीये, जुने नवीन असे भटकंतीत जमा केलेले , थोडे वेगळे वाटलेले वेगळे असे कहि छायाचित्र+ मार्मिक शीर्षक असा प्रयत्न आहे लेखनाचा... पुढे जरा सविस्तर लिहीन .. पुरेशी माहिती जमवून...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Mar 2020 - 10:47 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

फोटू आवडेश. नंबर एक.

०दिलीप बिरुटे