डबल पोस्ट

Primary tabs

मुक्त विहारि's picture
मुक्त विहारि in जनातलं, मनातलं
29 Jul 2019 - 3:44 pm

डबल पोस्ट

विनोदअनुभवविरंगुळा

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

29 Jul 2019 - 6:35 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

=)) =)) =))

अरेरे, चांगली संधी हुकली म्हणायची तुमची. आता मिपाकरांबरोबर परत एक मोहीम काढा, म्हणजे तुमच्या बाजूनेही काही मंडळी असतील ! ;) :)

कुमार१'s picture

29 Jul 2019 - 6:37 pm | कुमार१

+१

महासंग्राम's picture

30 Jul 2019 - 10:40 am | महासंग्राम

ड्ब्ब्ल घोडा