पाय सरावले रस्त्याला

Primary tabs

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
2 Sep 2019 - 12:09 am

-: पाय सरावले रस्त्याला :-

मी चाललो, चाललो इतका की
रस्ता ओळखीचा झाला
दुसरी वाट धरावी तर
पाय सरावले रस्त्याला ||ध्रू||

खाच खळगे नेहमीचे झाले
नवे नव्हते वाटले
अडथळे तसेच होते
पायात काटे खुपसले
काट्यांनी तरी जावे कोठे
त्यांना कोण सोबती मिळाला?
पाय सरावले रस्त्याला ||१||

अडचणी अनंत आल्या
उभ्या राहील्या समोर
नेट लावून सामोरी गेलो
प्रश्न अनेक पुढे कठोर
जंजाळ पसरले समोर असता
एक पक्षी अचूक उडाला
पाय सरावले रस्त्याला ||२||

"कसा आहेस तू
ठिक आहेस ना?"
"मदत लागली काही तर
मी तयार आहे ना!"
ना कुणी अशी उभारी दिली
काय करायचे त्या ओळखीला?
पाय सरावले रस्त्याला ||३||

मीच माझी केली मदत मग
हात केला मलाच पुढे
घेतला हातात हात
डाव्या हातात उजवा पडे
माझाच मी वाटाड्या झालो
इतर न कुणी आले सोबतीला
पाय सरावले रस्त्याला ||४||

- पाषाणभेद
०१/०९/२०१९

प्रेरणात्मकभावकवितामाझी कवितामुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

जॉनविक्क's picture

2 Sep 2019 - 2:51 am | जॉनविक्क

दुर्गविहारी's picture

3 Sep 2019 - 7:07 am | दुर्गविहारी

चाकोरीची कविता आवडली.

फुटूवाला's picture

3 Sep 2019 - 8:12 am | फुटूवाला

माझाच मी वाटाड्या झालो

भारी

मुक्त विहारि's picture

5 Sep 2019 - 4:39 pm | मुक्त विहारि

छान