संपादकीय

संपादकीय : लिबर्ते

आदूबाळ's picture
आदूबाळ in दिवाळी अंक
5 Nov 2018 - 11:59 am

H
मराठीत आज ‘वाचायला’ म्हणाल तर चिक्कार लेखन उपलब्ध आहे. त्यासाठी मायबोली, मिपा, ऐसी यांसारख्या संस्थळांकडेच जायला हवं असं नाही, तर फेसबुकवरही बरंच चांगलं मराठी लेखन अस्तित्वात आहे. याचं श्रेय कोणाला द्यावं हा जरा वादाचा विषय आहे. पण साधारण वीस वर्षांपूर्वी जो साहित्यव्यवहार मूठभर नियतकालिकं आणि पसाभर प्रकाशकांपुरता सीमित होता, त्याचा विस्तार झाला हे मात्र निर्विवाद.

अनुक्रमणिका

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in दिवाळी अंक
17 Oct 2017 - 12:00 am