आरोग्यदायी पाककृती

ही "सनी"ची लक्तरे...

दमामि's picture
दमामि in जे न देखे रवी...
22 Jul 2015 - 11:50 pm

आमची प्रेर्ना!
ही मनाची अंतरे

इंच अथवा सेमी ही पडतील येथे तोकडे
सांगा कशी मोजायची ही "सनी"ची लक्तरे...
प्रत्यक्ष भेट आपली रात्र ती नशिबी कुठे
मनात उतरवायची ही "सनी"ची लक्तरे...
जन्म घेती नवनव्या फाइल संगणकावरी
जागा किती व्यापायची ही "सनी"ची लक्तरे...
एकमेका फोन देणया आज सारे टाळती
प्रथम ती मिटवायची ही "सनी"ची लक्तरे...
लांब आहे जायचे ,अन प्रवासही एकटा
सोबतीला घ्यायची ही "सनी"ची लक्तरे...

मौजमजाआरोग्यदायी पाककृती

मिपासार

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
8 Jul 2015 - 2:42 pm

(मिपावर)

जे झालं ते चांगलंच झालं….(रोज नवीन गोंधळ हो !)

जे चाललय त्यातही आनंदच आहे……. ( डूआयडी म्हणू नका , कट्टे म्हणू नका , लेख रतीब म्हणू नका, धुळवड म्हणू नका …)

जे पुढे होईल तेही चांगलंच होईल (अशी आशा करूया…जय भोलेनाथ ! )

तुमचा असा कोणता आयडी होता, की जो तुम्ही घेणार होतात आणि तो आधीच मिपावर आला म्हणून तुम्ही रडताय ?

तुम्ही मिपावर अशी कोणती लेखमाला लिहिलीत जी कोणीतरी दुसर्याने त्याच्या नावावर इतरत्र खपवली ?

तुमचा असा कोणता आयडी होता जो सं मं कडून उडवण्यात आलाय ?

वावरधर्मकविताविडंबनरेखाटनअनर्थशास्त्रआरोग्यदायी पाककृतीकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलभूछत्रीमराठीचे श्लोकभयानकहास्यशांतरस

(सई)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
12 May 2015 - 3:03 pm

जशी मिकाची सई मिकाची लाडकी आहे तशी आमची सई सुध्दा आम्हाला बेहद्द आवडते.

मिकाची कविता वाचल्यावर आम्हाला आमच्या सईची आठवण आली अणि मग तिच्या बद्दल चार ओळी खरडल्याशिवाय रहावले नाही.

धर्मपाकक्रियाइतिहाससुभाषितेकृष्णमुर्तीशिक्षणछायाचित्रणस्थिरचित्रआरोग्यदायी पाककृतीकाहीच्या काही कविताकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडबालसाहित्यभूछत्रीवाङ्मयशेती

विश्वास वासावरचा

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
6 May 2015 - 10:09 am

आमची पेरणा
अर्थात शब्दानुज यांची क्षमा मागुन....

रोज पुन्हापुन्हा तो ढुसक्या सोडतो
समोरचा नाईलाजाने नाकावर हात दाबतो

हजारो वर्षांपासुन तो त्या सोडतो
आणि दिवसभर पोट दाबून कळा सोसतो

खरेतर प्रत्येकाच्या शरीरातून ती बाहेर पडत असते
पण काहिंचे अस्तित्व नुसत्या वासावरुन ओळखता येते

पवनाच्या रुपातुन तो बाहेर पडतो
पोटाबरचे प्रेशर थोडेसे हलके करुन जातो

प्रत्येक श्वासातुन तो नाकात घुसू पहातो
श्वासाशिवाय थोड्या वेळानंतर जीव घुसमटतो

धर्मपाकक्रियाकथाप्रेमकाव्यविडंबनप्रतिशब्दशब्दार्थशुद्धलेखनभूगोलगुंतवणूककृष्णमुर्तीशिक्षणअभंगआरोग्यदायी पाककृतीकॉकटेल रेसिपीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडभूछत्रीमार्गदर्शनवाङ्मयशेतीविराणीशृंगारकरुणवीररसरौद्ररस

स्मायली जीवन माझे

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
12 Apr 2015 - 7:20 pm

स्मायली जीवन माझे http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-happy004.gif ताजे...स्मायली जीवन माझे! http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/running-around-smiley-emoticon.gif

संस्कृतीपाकक्रियाकविताप्रेमकाव्यबालगीतविडंबनउखाणेव्युत्पत्तीशब्दक्रीडाऔषधोपचारभूगोलकृष्णमुर्तीआरोग्यदायी पाककृतीकॉकटेल रेसिपीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडप्रवासवर्णनबालसाहित्यभूछत्री

गोंधळ

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
6 Apr 2015 - 9:38 am

सध्या लग्नाचा हंगाम (सीझन या अर्थाने) चालू आहे कुणाचे लग्न असा प्रश्न विचारू नये "वधू-वरांचे" असे सू(ड)चक उत्तर दिले जाईल्.अखिल महाराष्ट्रात प्रांतोप्राती ज्या चालीरीती/प्रथा आहेत त्यातील एक गोंधळ.
असे म्हणतात की नवदांपत्याला पुढील जागरणात काही गोधळ होऊ नये म्हणून जागरण्-गोंधळ प्रथा चालू झाली.

संस्कृतीबालकथामुक्तकजीवनमानमौजमजाआरोग्यदायी पाककृतीकाहीच्या काही कविताभूछत्रीहास्य

लग्नाचे बंध होती पुरुषाचे भोग आता

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
30 Jan 2015 - 12:01 pm

आमच्या मित्राने एक बाजू मोठ्या कळकळीने मांडली.

त्याच्या भावनांशी बर्‍याच अंशी सहमत होताना नाण्याची दुसरी बाजूही समोर यावी असे वाटले.

पुरुषांची बाजू मांडण्याचा केलेला हा केविलवाणा खाटाटोप म्हणाना....

प्रत्येक नजर वाटे
गिळते मी तूज आता
लग्नाचे बंध होती
पुरुषाचे भोग आता ||धृ||

पाकक्रियाकविताउखाणेजीवनमानऔषधोपचारगुंतवणूककृष्णमुर्तीशिक्षणअभय-गझलआरोग्यदायी पाककृतीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडबालसाहित्यभूछत्रीमार्गदर्शनविराणीसांत्वनावीररस

रक्तदाब!

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
3 Jan 2015 - 9:21 am

एक अस्तो उच्च रक्तदाब्,आणि एक असतो हुच्च रक्तदाब!

उच्च साधा सरळ असतो ,जसा आत..तसाच बाहेर!
आणि हुच्च..?? अबबं!!! आम्ही काय बोलावे?... (वरच्या ओळित ,सगळच नै का आलं? ;-) )

उच्च रक्तदाबाला निच्च रक्तदाब पण असतो.
पण हुच्च असेल तोच तर तो, फ़क्त हुच्चच असतो! ( ;-) )

उच्च रक्तदाब वाढलेला,चढलेला...कसाही!
पण हुच्च मात्र..वाढवलेला,चढवलेला...असाही!

उच्चरक्तदाबवाली माणसं..एकदम जातात...सिरियस-वगैरे होत नाहीत..
पण हुच्चवाली..??? हास्पिटलात्,आय-सी-यूत ताटकळत रहातात.

कवितामुक्तकमौजमजाआरोग्यदायी पाककृतीगरम पाण्याचे कुंडबालसाहित्यअद्भुतरस

<पतंग>

राजेश घासकडवी's picture
राजेश घासकडवी in जे न देखे रवी...
15 Oct 2014 - 7:03 am

प्राथमिक प्रेरणा - तवंग
दुय्यम प्रेरणा -

माझा पतंग
सतत हरवतो
तुझ्या अभाळी
.
.
पेच लावती
ढगाढगात ढाले
ढालगजांचे
.
.
ढील देत मी
फिरकी झपझप
मांजा वाहतो
.
.
मांजा कातर
पडतो सैलसर
केएलपीडी
.
.
झाडा तारांत
पतंग ढिगभर
लटकलेले
.
.
नवा पतंग
उडेल लवकर
नव्या अभाळी

विडंबनअभंगअभय-काव्यअभय-गझलअभय-लेखनअहिराणीआरोग्यदायी पाककृतीकाणकोणकाहीच्या काही कविताकॉकटेल रेसिपीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडगोवाचौरागढनागद्वारनागपुरी तडकाप्रकाशचित्रणप्रवासवर्णनबालसाहित्यभूछत्रीमराठी गझलमराठीचे श्लोकमार्गदर्शनलावणीवाङ्मयशेतीविठोबाविठ्ठलविराणीशृंगारश्लोकसांत्वनास्वरकाफियाहझलभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरस

ताई दीर तुझा गं वेडा

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
6 Aug 2014 - 9:43 am

वीस वर्षांपूर्वी म्हणजे दि. ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी हम आपके है कौन हा चित्रपट प्रदर्शीत झाला होता. त्यातली माधुरी दिक्षीत आठवली की अजुनही हृदयातुन हलकीशी कळ उठते.

असा चित्रपट आपण मराठीतही करायचा हे आम्ही त्याच वेळी ठरवले होते. त्याच्या आधिच, म्हणजे साधारण १९९४ सालच्या आधिच आम्ही एक गाणे लिहिले होते. ते आमच्या आगामी चित्रपटासाठी योग्य आहे असे आम्हाला वाटले. आज आम्ही ते रसिकांच्या चरणी अर्पण करत आहोत.

संस्कृतीइतिहासशब्दक्रीडाऔषधोपचारकृष्णमुर्तीचित्रपटअभंगआरोग्यदायी पाककृतीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडगोवाभूछत्रीमार्गदर्शनवाङ्मयशेतीश्लोक