सनईचे.. सूर वाजले.. दारी

Primary tabs

गणेशा's picture
गणेशा in जे न देखे रवी...
9 May 2020 - 8:40 pm

मुलगी :

गालावर.. लाजची गं.. लाली
हळदीची.. काया माझी.. ओली

सुखाची गं..सर ही.. आली
हुरहुर.. मनी माझ्या न्हाली ||१||

वीज झडे.. आतुन गं..कोवळी
कळी कळी.. श्वासांची ग बोली

गालावर.. लाजची गं.. लाली
हळदीची.. काया माझी.. ओली ||२||

आई:

सनईचे.. सूर वाजले.. दारी || मंडपात.. आनंदाच्या.. सरी ||
माहेराची.. माया ही.. सारी || सासराला.. मिळेल गं.. भारी ||१||

कुंकवाची..चंद्रभागा.. दारी|| सासर तुझे..आहे गं.. पंढरी ||
नटली ग.. माझी लेक.. नवरी|| आस ही.. प्रेमाची गं.. सारी ||२||

सनईचे.. सूर वाजले.. दारी || मंडपात.. आनंदाच्या.. सरी ||

बाबा :

राजा-राणी दिसता छान..
त्याला सुखाची झालर..

दूर चालली चिमणी माझी..
काळजाच्या आरपार...

थेंब थेंब मोती ओला..
ओघळला गालावर..
रिते झाले गाव माझे..
रित्या झाल्या भावना
दूर वाजते सनई चौघडे..
त्याला आभाळ पुरेना..

--शब्दमेघ

माझी कविताकविता

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

9 May 2020 - 9:46 pm | प्रचेतस

खूप सुरेख रे

मन्या ऽ's picture

10 May 2020 - 1:57 am | मन्या ऽ

आवडली!

राघव's picture

10 May 2020 - 9:43 am | राघव

आवडली.

चांदणे संदीप's picture

10 May 2020 - 9:59 am | चांदणे संदीप

भावना पोचल्या, भिडल्या.

सं - दी - प