म्हाडा बदल माहीत हवी आहे

Primary tabs

एकुलता एक डॉन's picture
एकुलता एक डॉन in जनातलं, मनातलं
29 Mar 2019 - 3:58 pm

https://www.mhada.gov.in/sites/default/files/MHADA-Pune-Advertisement-lo...

कोणी मिपाकर यांनी ह्या किंवा मागील वर्षी म्हाडा साठी अर्ज भरला होता का ?
सादर म्हाडा चे फ्लॅट खास करून चिंचवड कडचे ह्यांचा भाव बरोबर वाटत आहे का?

१०००० अनामत रक्कम परत मिळू शकते का ?

जीवनमान

प्रतिक्रिया

अनामत रक्कम सोडतीत यशस्वी न झाल्यास परत बँक अकाउंट मध्ये जमा होते. माहिती पुस्तिका मध्ये अधिक माहिती आहे.