स्वराज्याचे शिलेदार

Primary tabs

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
19 Feb 2018 - 10:35 am

तोबरे भरुनी निघाले सारे

स्वराज्याचे शिलेदार

शिवशाहीचा घोष दुमदुमे

मांडला झेंड्यांचा बाजार

भगवे निघाले , नभी फडफडले

उद्या निघतील हिरवे न लाल

धर्मावरून पेटतो इथे

जहालांसंगे मवाल

जर द्याल इजाजत

करतो इथे मी, तुम्हांसी एक सवाल

धर्म वेगळे मान्य मलापण

रक्त का साऱ्यांचे लाल ?

भगवा मनात माझ्या

भगवा तनात माझ्या

सोनेरी तेज जो देई

तो सूर्यही भगवा माझा

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C

अभय-काव्यधोरण

प्रतिक्रिया

दुर्गविहारी's picture

19 Feb 2018 - 11:11 am | दुर्गविहारी

उत्तम !! हे सर्वाना समजेल तो सुदिन