दृकश्राव्य विभाग :- कर ना कर, बांड्या बैलनी शेपटी धर (अहिराणी कथा)

Primary tabs

जयन्त बा शिम्पि's picture
जयन्त बा शिम्पि in दिवाळी अंक
18 Oct 2017 - 12:00 am

Header2जयंत काका म्हणजे एकदम सळसळता उत्साह! एक खुमासदार कथा त्यांनी आपल्या खास अहिराणी भाषेत त्यांनी दिवाळी अंकासाठी सादर केलेली आहे. मिपाकरांना नक्कीच आवडेल!

Footer

प्रतिक्रिया

आदूबाळ's picture

21 Oct 2017 - 9:34 pm | आदूबाळ

वा! मस्त मजा आली!

वेल्लाभट's picture

21 Oct 2017 - 10:52 pm | वेल्लाभट

फारच छान !