दृकश्राव्य विभाग :- लेहची भटकंती

Primary tabs

अभिजीत अवलिया's picture
अभिजीत अवलिया in दिवाळी अंक
19 Oct 2017 - 12:00 am

Header2

Roads were made for journeys not destinations' - Confucius

हे विचार ज्याला पटले तोच खरा प्रवासप्रेमी. या प्रवासाचं वेड फार वाईट. ते एकदा लागलं ना की मग तुम्हाला 'कुठच्या कुठे' आणि 'कुठे कुठे' घेऊन जाईल, तुम्हीसुद्धा सांगू शकत नाही. असाच एक प्रवासप्रेमी मिपाकर अभिजीत अवलिया स्वतःची गाडी घेऊन, सहकुटुंब, पुणे - लेह - पुणे असा प्रचंड प्रवास करून आलाय.

त्याच्या या जबरदस्त प्रवासाची कहाणी ऐकूया त्याच्याच कडून.

Footer

प्रवासवर्णन

प्रतिक्रिया

निशाचर's picture

19 Oct 2017 - 9:43 pm | निशाचर

दोन्ही भाग छान. फोटो खूप सुंदर आलेत.

पद्मावति's picture

19 Oct 2017 - 9:50 pm | पद्मावति

जबरदस्त!

यशोधरा's picture

19 Oct 2017 - 10:09 pm | यशोधरा

जबरदस्त!

मोदक's picture

19 Oct 2017 - 10:36 pm | मोदक

भारी हो...

मित्रहो's picture

19 Oct 2017 - 11:03 pm | मित्रहो

फोटोसोबत माहिती देण्याचा प्रकार आवडला. बाकी पुणे ते लेह स्वतःच्या गाडीने म्हणजे लय भारी बॉ