~~~मैत्री~~~

Primary tabs

Swapnaa's picture
Swapnaa in जे न देखे रवी...
12 Aug 2017 - 3:00 pm

~~~मैत्री~~~

आपसुक ओळख
सगळ्यात निखळ,

आपुलकीचं नातं
सर्व सामावून घेतं,

जीवनाच्या मेळाव्यात
भेटतात अनेक,

मनाच्या कोपऱ्यात
मैत्रीचं विशेष,

रक्ताच्या नात्या पलिकडचं
सर्वात अधिकतमच,

एका हाकेत
निस्वार्थ सोबत,

जणु ओंजळीत
मैत्रीची गाठ,

सुख शांती ची शिदोरी
दुख जाई दूर कोसवरी,

हक्काचं रागावणे
क्षणांत माफ करणे,

हातात हात
कायमची साथ,

अलगद प्रवास
सुखाचा सहवास,

डोळ्यांत आठवणी
अन,निःशब्द मैत्री....

कवी- स्वप्ना..

कवितामुक्त कविता

प्रतिक्रिया

Swapnaa's picture

12 Aug 2017 - 3:01 pm | Swapnaa

~~~मैत्री~~~

Swapnaa's picture

12 Aug 2017 - 3:03 pm | Swapnaa

माझी कविता