बदामी

प्रतिक्रिया

हे काय? इतकेच फोटो तेही बारीक, कुठल्याही वर्णनाशिवाय?

--------------------------------------------------------------
उत्तरतो हिमवन्तो दाहिणतो सालिवाहणो राञा
समभारभरक्लान्ता तेण न पल्हत्थ पुहवी ||

पहिलच प्रयत्न आहे फोटो अप्लोड करण्याचा...मार्गदर्शनाची गरज आहे.
१. फोटो पिकासावर एवढाच दिसतो आहे. मोठा कसा करायचा?
२. मधे मधे मजकुर कसा लिहायचा? सगळे फोटो चिकटून चिकटून दिसतात.

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

बदामी म्हणजे कर्नाटक राज्यातिलच ना?

चान्गले आहे ठिकाण.....

सही=====>"धन्य ते संताजी-धनाजी "

बरोबर आहे. फोटो बदामी जि. बागलकोट रा. कर्नाटक इथलेच आहेत. फोटो चढवण्याच्या प्रयत्नातच इतकी दमछाक झाली की काही लिहायला दमच उरला नाही काल्..गणपाभौ॑च्या क्रुपेने फोटो मोठे झाले आहेत. आता लिहिते..

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

बदामीत रेल्वे स्टेशनच्या तिकिट बारीच्या रेलींगवरही माकडे बसलेली असतात. त्यांचा उपमर्द लेखात झाल्यामुळे त्यांनी " शू शेना" ष्टाईलने चिडून जाउन लेख व फोटो फाडून राडा केल्येला हाय ? ( बातमी पुढे प्रस्नचिनन्ह हाय नायतर मायला आमच्या घराचा राडा व्हायचा )

------------------------------स्वाक्षरी आरंभ------------------------------------------------
आपल्याला अक्कल नाही हे समजणे हे आपल्याला अक्कल येउ लागल्याचे पहिले लक्षण आहे ! !

बदामीत रेल्वे स्टेशनच्या तिकिट बारीच्या रेलींगवरही माकडे बसलेली असतात. त्यांचा उपमर्द लेखात झाल्यामुळे त्यांनी " शू शेना" ष्टाईलने चिडून जाउन लेख व फोटो फाडून राडा केल्येला हाय ? ( बातमी पुढे प्रस्नचिनन्ह हाय नायतर मायला आमच्या घराचा राडा व्हायचा )

------------------------------स्वाक्षरी आरंभ------------------------------------------------
आपल्याला अक्कल नाही हे समजणे हे आपल्याला अक्कल येउ लागल्याचे पहिले लक्षण आहे ! !

गुगलून छायाचित्रे शोधलीत का ?

ते का? अस्मदिका॑चा पण आहे ना फोटो लेण्या॑च्या पार्श्वभूमीवर. पण ते अपलोड्च॑ त॑त्र मेल॑ अजून नीट जमत नाहिये...

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

त्यासाठी आधी लोकांच्या खरडवह्यात घुसा... मग खरडफळ्यावर या अन मग नंतर एकदम सुसाट निघा...

= फर्क तो पडता है भइ, रेल्वे क्रॉसिंग पे हमेशा सावधानी रखो =

नेमक्या कुणाच्या खरडवहीत घुसलं म्हणजे फोटो चढवण्याची माहिती मिळेल ?

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

अपेक्षाभंग!!

अपेक्षा आहेत हे ऐकून आन॑द वाटला! पुढचा प्रयत्न जरा जोमाने करीन....

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

वासोटा किल्यापेक्षा जास्त चांगला प्रयत्न आहे, पिकासावरही चित्रे उघडुन मगच युआरएल कॉपि करा, डायरेक्ट अल्बम मधुन नको.

http://harshad-gaaanikha.blogspot.com/

आणि खाण्याबद्दल म्हणाल तर खाण्यासाठीच जगणारेच जे असतात ना त्यापॅकी आम्ही एक आहोत. नाही तर वर जाताना काय घेउन जाणार हो, प्लॅट च्या टॅक्सची पावती की १/२ एकराचा सात बारा की ५ तोळे सोनं.

हे सारे कुठले फोटो आहेत?

-- कॉमॅ.

"मी तुमच्याशी मुळीच सहमत नसलो तरी तुम्हाला तुमचे मुद्दे निडरपणे मांडू देण्याचा तुमचा अधिकार अबाधित रहावा याकरता मी प्राणपणाने लढेन. तीच खरी सशक्त लोकशाही असेल..!"

बदामि....जि. बागलकोट्...राज्य - कर्नाटक... असे वाटत आहे....मी विचारले पण उत्तर नाही मिळाले..म्हणुन गुगल आणि विकिपेडियाला कामाला लावले....तिथल्या तळ्याचा फोटो आणि इथल्या तळ्याचा फोटो सारखाच दिसत आहे.....

सही=====>"धन्य ते संताजी-धनाजी "

विजापुर जवळ असलेली बदामी लेणी ... खूप वर्षांपूर्वी पाहिली आहे.
तिथली लाल माती आणि माकडांच्या झुंडी आठवतात.

***
लोभ जीभेचा जळूं दे, दे थिजूं विद्वेष सारा
द्रौपदीचे सत्वं माझ्या लाभूं दे भाषा शरीरा ।

फोटो मोठे केले आहेत आता.
त्या बद्दल थोडी माहिती पण द्या.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Smile

अहो तीच चित्रं फक्त ओढून-ताणून लावल्यासारखी दिसताहेत.

आता आडातच नसेल तर पोहर्‍यात कुठुन आणू मी?
फोटो त्यांनी काढलेत मी फक्त मागणी नुसार मोठे करण्याचा प्रयत्न केला.
(मुळ स्त्रोत मिळाला असता तर अजुन काही करता आल असत म्हणा.)

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Smile

गंपा, सदर धागाकर्तीला त्याबद्दल थोडे मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला आहे...
पण त्या फटुंबद्दलची कल्पना देउन ते मोठे (मुळ स्वरुपातील)मिपा व्यवस्थापनास उपलब्ध करुन देता येत असतील तर इथे धागा मॉडिफाय करावा अन्यथा हा धागाच उडवुन पुन्हा एक नविन धागा लिहिणार का हे विचारावे...

= फर्क तो पडता है भइ, रेल्वे क्रॉसिंग पे हमेशा सावधानी रखो =

गणपाभौ वपाडावजी अन चौकट्दादा,
फोटो मोठे करुन देण्याबद्दल अन मार्गदर्शनाबद्दल मनापासून धन्यवाद ! आता याच धाग्याला पुन्हा एडिट कस॑ करायच॑ सा॑गा म्हणजे वर्णन टाकता येईल. अडाणीपणाबद्दल माफी असावी.

--- मन आकाशाएवढे तर वैर तृणापाडे ---

लीना बाईंची छायाचित्रे फारशी उत्तम दर्जाची नाहीत. वेब साठी रूपांतरीत केली असल्यास असे होउन शकते. बदामी ला मी जाऊन आलेलो आहे
व ही बदामीचीच चित्रे आहेत. एकवार वल्ली सारख्या शोधकानी जाण्याचे ठिकाण नक्कीच आहे.

------------------------------स्वाक्षरी आरंभ------------------------------------------------
आपल्याला अक्कल नाही हे समजणे हे आपल्याला अक्कल येउ लागल्याचे पहिले लक्षण आहे ! !

दर्जेदार असणार ही छायाचित्रे.

मला वाटतं की थंबनेल साईजची चित्रं डकवली गेली आहेत आणि मग त्यांची लांबीरुंदी खेचली गेली आहे..

मूळ छायाचित्रं मूळ कॅनव्हास साईझमधे लिंक केल्यास ती दर्जेदार असावीत.

-----------------स्वाक्षरी सुरु--------------

छिद्रेष्वनर्था: बहुलीभवन्ति..

-----------------स्वाक्षरी समाप्त--------------
उगाच मूळ मजकुरात स्वाक्षरी मिसळून अनर्थ नको..

आसपासचा प्रदेश आयर्न ओरचा असल्याने तांबड माती भरपूर. किल्ल्ला वर चढून जाताना तर एके जागचा फोटो " ग्रॅन्ड कॅनन " म्हणूनही छापता येईल . आमच्या हॉटेलच्या खोलीचे दार चुकून उघडे राहिले. पांढर्‍या शूभ्र बेडशीट वर पावलांचे ठसेकाम झालेले बाहेरून आल्यावर दिसले. कुणाची कृपा बरं ही ? बजरंग बली की जय !

------------------------------स्वाक्षरी आरंभ------------------------------------------------
आपल्याला अक्कल नाही हे समजणे हे आपल्याला अक्कल येउ लागल्याचे पहिले लक्षण आहे ! !

पांढर्‍या शूभ्र बेडशीट वर पावलांचे ठसेकाम झालेले बाहेरून आल्यावर दिसले. कुणाची कृपा बरं ही ?

तुम्हाला साधी भानामती ओळखता येऊ नये याचं आश्चर्य वाटलं.

-----------------स्वाक्षरी सुरु--------------

छिद्रेष्वनर्था: बहुलीभवन्ति..

-----------------स्वाक्षरी समाप्त--------------
उगाच मूळ मजकुरात स्वाक्षरी मिसळून अनर्थ नको..

मला परामानसशात्र या भटजीच्या साक्षीने भानामतिशी लग्न करायचे होते. कांउट ड्राकुलाची थंड हिरवी हवेली हनिमून साठी ही कधीच बुक केली आहे . पण अरेरे समोर येऊन सुद्धा हा शिंचा तिला ओ़ळखू शकला नाही. ......जिवाच्या सखीला कितीदा पुकारू कुठे साद घालू किती हाक मारू... ...... किती हा.....क मा रू ( हॉंन्टींग ईफेक्ट ) .

------------------------------स्वाक्षरी आरंभ------------------------------------------------
आपल्याला अक्कल नाही हे समजणे हे आपल्याला अक्कल येउ लागल्याचे पहिले लक्षण आहे ! !