जपून ठेवलेत तारे!

Primary tabs

Satyajit_m's picture
Satyajit_m in दिवाळी अंक
25 Oct 2019 - 6:00 am


मिपा दिवाळी अंक  २०१९

अनुक्रमणिका
जपून ठेवलेत तारे!आपली दुःखे लपवून सतत हसत राहणाऱ्या, मुठीतले तारे फुंकून सुखाची पाखर करणाऱ्या जादूगार आणि झुंझार मैत्रिणींना माझा हा मानाचा मुजरा..


अथांग डोळे हसरे तरीही सांगून जाती काही
शब्दांंवाचून लिहिते गाथा डोळ्यांमधली शाई

नकोच कुठला आधार कुणाचा नकोच दुबळी कुबडी
झाकले सारे मुठीत ज्या ती मूठ पडो ना उघडी

पाठीवरती थाप नको नी माथ्यावरती हात नको
उगाच उसने पुण्य नको नी व्याजावरती पाप नको

कुणीच नसते इथे कुणाचे वेळही नसते आपुली
काळाच्या जखमांवर बसते काळाचीच खपली

तरीही वाटे फुंकर एखादी झुळूक होऊनी यावी
तहानलेल्या मना शमवण्या सर एखादी बरसावी

हळवे होणे सोसत नाही मग सोसत जाते सारे
मुठीतले फुंकरण्या तिने जपून ठेवलेत तारे..
तिने जपून ठेवलेत तारे...


20191016-122815

अनुक्रमणिका

प्रतिक्रिया

यशोधरा's picture

26 Oct 2019 - 2:07 pm | यशोधरा

जबरदस्त, प्रभावी.
सुंदर लिहिले आहेस सत्या.

मनिष's picture

30 Oct 2019 - 12:25 am | मनिष

हळवे होणे सोसत नाही मग सोसत जाते सारे
मुठीतले फुंकरण्या तिने जपून ठेवलेत तारे..
तिने जपून ठेवलेत तारे...

शेकडो टाळ्या स्वीकारा...

पद्मावति's picture

30 Oct 2019 - 5:03 am | पद्मावति

अत्यंत सुरेख __/\__

चौकटराजा's picture

30 Oct 2019 - 8:29 pm | चौकटराजा

कुणीच नसते इथे कुणाचे वेळही नसते आपुली
काळाच्या जखमांवर बसते काळाचीच खपली
तरीही वाटे फुंकर एखादी झुळूक होऊनी यावी
तहानलेल्या मना शमवण्या सर एखादी बरसावी

पहिल्या दोन ओळीत वास्तव व पुढील दोन ओळीतील न संपणारी आशा .....

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

30 Oct 2019 - 9:04 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

व्वाह, सुंदर

ऋतु हिरवा's picture

31 Oct 2019 - 3:33 pm | ऋतु हिरवा

मुठीतले फुंकरण्या तिने जपून ठेवलेत तारे.....अतिशय सुरेख कल्पना

वा फारच आवडली...

श्वेता२४'s picture

2 Nov 2019 - 5:43 pm | श्वेता२४

सुरेख कविता .खूप भावली

अलकनंदा's picture

19 Nov 2019 - 2:04 pm | अलकनंदा

वा! फार सुरेख!
अतिशय अचूक निरीक्षणांती लिहिलेली रचना. फार भावली.

गोंधळी's picture

19 Nov 2019 - 9:40 pm | गोंधळी

खुपच छान शब्द रचना.